Dodano: 15.05.2024

Wspieramy bioróżnorodność -Dbamy o ekosystemy wokół nas

 

Bioróżnorodność jest fundamentem życia, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania człowieka oraz ochrony środowiska i klimatu. Zapewnia ludziom żywność, wodę pitną i czyste powietrze oraz odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu równowagi w przyrodzie. Ekosystemy zapewniają nam czyste powietrze, świeżą wodę i żyzne gleby oraz chronią przed zalaniem i erozją. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dbanie o  przyrodę, która nas otacza.

W trosce o  bioróżnorodności EkoPaliwa Chełm Spółka z o.o. podjęła m.in.  inicjatywę zaaranżowania pasa zieleni wzdłuż drogi dojazdowej do zakładu. W początkowym etapie pracownicy spółki posadzili w tym miejscu drzewka. Następnie dbali o nie regularnie podlewając. Wiosną zagospodarowano również pas zieleni znajdujący się obok zakładu. W tym miejscu została wysiana mieszanka ziół i kwiatów polnych. Dzięki czemu w niedługim czasie powstała  piękna łąka kwietna.  Stała się ona miejscem bytowania wielu owadów i zapylaczy, a pas zieleni zyskał dodatkowo walor estetyczny i wizualny, cieszący oko pracowników.  Załoga spółki zadbała również o to, by pożyteczne żyjątka odwiedzające łąkę, miały miejsce do odpoczynku. W przeciągu niespełna jednego dnia powstał imponujący ,,Hotel dla owadów”, wypełniony rozmaitościami przyniesionymi przez pracowników.  Owady to podstawa równowagi ekologicznej. Tworząc im bezpieczne miejsca do bytowania, schronienia i rozmnażania zapewniamy prawidłowy cykl pokarmowy i  zwiększymy bioróżnorodność ekosystemową.

@cookieAnalytics @endcookieAnalytics @cookieMarketing @endcookieMarketing